فایل های دسته بندی فیزیک

پاورپوینت علوم سوم دبستان، درس7 : نور و مشاهده‌ی اجسام

پاورپوینت علوم سوم دبستان درس نور و مشاهده‌ی اجسام در قالب پاورپوینت و شامل 42 اسلاید. در این درس دانش آموز باید ایده‌ها و مفاهیم مرتبط با بازتاب نور و مشاهده اجسام را بفهمد. آنان باید به انجام فعالیت درباره بازتاب نور از روی سطوح اجسام صیقلی و بر...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس علوم سوم، درس5 : آب ماده‌ی با ارزش

دانلود طرح درس و روش تدریس علوم سوم درس آب ماده‌ی با ارزش در قالب ورد و شامل 12 صفحه. در این درس، دانش آموزان ابتدا با چرخه آب به عنوان یک کل آشنا می‌شوند، سپس به مقایسه سطح آب‌ها و خشکی‌های روی زمین پرداخته می‌شود و در مورد تبخیر آب‌ها و تهیه آب شیرین و چگونگی تشکیل ابر اشاره می‌شود ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت علوم سوم دبستان، درس11: بکارید و ببینید

پاورپوینت علوم سوم دبستان درس بکارید و ببینید در قالب پاورپوینت و شامل 43 اسلاید. دانش آموزان در سال های قبل با قسمت‌های مختلف گیاه و کاشت دانه آشنایی شده اند. همچنین کاربرد دانه های مختلف و استفاده از آن را درک کرده اند. در این درس دانش آموزان...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات درس به درس علوم هفتم با جواب، فصل1 تا فصل 15

سوالات درس به درس علوم هفتم با جواب از فصل1 تا فصل 15 در قالب ورد و شامل 42 صفحه. هنگام نزدیک شدن به زمان امتحانات، اولین چیزی که به ذهن یک دانش‌آموز می رسد این است که باید آنقدر مطالب کتاب را بخوانم تا ملکه‌ی ذهنم شود. اما روانشنا‌سان به این نتیج...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس علوم سوم، درس6 : زندگی ما و آب

طرح درس و روش تدریس علوم سوم درس زندگی ما و آب در قالب ورد و شامل 9 صفحه. در این درس، دانش آموز، با نفوذپذیری آب در خاک‌های مختلف، چگونگی تشکیل آب‌های زیرزمینی و چگونگی تصفیه آب آشنا می‌شود و برای یافتن پاسخ پرسش‌های کتاب و یا پرسش‌هایی که خود یا ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت علوم دوم دبستان، درس1: زنگ علوم(گردش در باغ)

پاورپوینت علوم دوم دبستان درس زنگ علوم(گردش در باغ) در قالب پاورپوینت و شامل 25 اسلاید.در این درس، دانش آموزان یاد می‌گیرند هنگام مشاهده پدیده‌های طبیعی از چند حس خود استفاده کنند، مشاهدات خود را دقیق و در قالب جملات عینی یادداشت نمایند، در زمان ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس علوم سوم، درس7 : نور و مشاهده‌ی اجسام

طرح درس و روش تدریس علوم سوم درس نور و مشاهده‌ی اجسام در قالب ورد و شامل 11 صفحه.در این درس دانش آموز باید ایده‌ها و مفاهیم مرتبط با بازتاب نور و مشاهده اجسام را بفهمد. آنان باید به انجام فعالیت درباره بازتاب نور از روی سطوح اجسام صیقلی و براق م...

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس علوم سوم، درس 8: جست‌و‌جو کنیم و بسازیم

طرح درس و روش تدریس علوم سوم درس جست‌و‌جو کنیم و بسازیم در قالب ورد و شامل 5 صفحه.شاداب و با انرژی وارد کلاس می‌شویم و با نام و یاد خدا بعد از حضور و غیاب و احوال پرسی با دانش آموزان و بررسی تکالیف و ارزشیابی تشخیص درس را شروع می‌کنیم.توجه دا...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آموزش علوم دوم دبستان، درس2 : هوای سالم، آب سالم

پاورپوینت آموزش علوم دوم دبستان درس هوای سالم، آب سالم در قالب پاورپوینت و شامل 31 اسلاید.درس محیط زیست درسی است برای زندگی، این نکته بدین معناست که آموخته‌ها و اندوخته‌های زیست محیطی ما می‌بایست به عمل تبدیل شده و در زندگی روزمره و رفتار فردی و ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس علوم سوم، درس9 : نیرو، همه جا(1)

طرح درس و روش تدریس علوم سوم درس نیرو، همه جا(1) در قالب ورد و شامل 8 صفحه. در این درس دانش آموزان با انجام دادن بازی‌ها و کارهای مختلف و همچنین فعالیت‌هایی مشاهده و تجربه می‌کنند که برای به حرکت درآوردن اجسام باید آنها را هل بدهند یا بکشند وقتی ج...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه دست نویس فصل اول فیزیک هالیدی: اندازه گیری

دانلود جزوه دست نویس جمع بندی فصل اول فیزیک هالیدی: اندازه گیری، مربوط به دانشگاه قم، در قالب فایل pdf در 3 صفحه. این جزوه،جزوه بسیار کاربردی و دقیق از فصل اول فیزیک هالیدی در واقع مقدمات ورود به دنیای زیبای فیزیک است که آن را خودم نوشتم.در واقع این جزوه مخصوص دانش آموزان و دانشجویان و پشت ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس علوم سوم، درس10 : نیرو، همه جا(2)

طرح درس و روش تدریس علوم سوم درس نیرو، همه جا(2) در قالب ورد و شامل 7 صفحه.در این درس دانش آموزان از طریق انجام دادن فعالیت‌ها و آزمایش‌ها نیروهایی که بدون تماس به جسمی به آن اعمال می‌شود را مشاهده و تجربه می‌کنند مثل نیروی بین دو آهنربا و نیروی...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 317